Laatste kans om onhaalbare mestregels bij LNV te melden

  De LTO Vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen roept kwekers op om praktijkvoorbeelden te melden, waaruit blijkt dat de voorgestelde LNV-mestregels niet haalbaar zijn. Reageren kan nog tot en met 18 oktober.

  Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft onlangs haar 7e actieprogramma voor de EU-Nitraatrichtlijn gepresenteerd. Volgens dit plan moeten onder andere percelen iedere drie of vier jaar worden ingezaaid met een rustgewas, moet op zand- en lössgronden voor 1 oktober nieuwe gewassen worden ingezaaid of geplant, wordt de teeltvrije zone langs kwetsbare waterlopen verbreed naar 5m en komt de stikstofgebruiksnorm voor groenbemesters te vervallen. ’Onhaalbaar, ontwrichtend en onbetaalbaar’, concludeert LTO Nederland.

  LTO roept daarom kwekers op om te ageren tegen het nieuwe actieprogramma bij LNV voor 19 oktober. Om het wat makkelijker te maken, heeft de brancheorganisatie een voorbeeldbrief opgesteld die hier kan worden gedownload om verder in te vullen. Deze ingevulde brief kan worden gemaild naar planMER7AP@minlnv.nl. LTO vraagt kwekers om hen tevens (mailadres: wvdkandelaar@lto.nl) in de CC of BCC op te nemen, zodat ze inzicht krijgen in de gevolgen voor kwekers en het aantal ingediende reacties om hiermee de lobby te kunnen aanscherpen.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties