Landelijk

‘Wat denken jullie, hoeveel procent van de verkochte bloemen blijft er nu op de locatie waar ze zijn geveild?’ Stilte. Wat moet je zeggen? We weten het niet. ‘Nou, dat hebben we onderzocht en gebleken is dat gemiddeld 30% van de aanvoer na de koop over de A4 wordt vervoerd naar een andere veiling.’

Het is een avond voor de FPC Zomerbloemen over de invoer van landelijk veilen. Dat komt er aan. Nog niet direct en ook nog niet meteen voor alle bloemen, maar de trein staat op de rails zou Timo Huges zeggen. Het is de bedoeling dat er ergens in het tweede kwartaal van 2014 een begin wordt gemaakt. Dat staat tenminste te lezen in een verslag van de FPC Anthurium op de Community. Ja, ik kom daar nog weleens.

Landelijk veilen dus. Alle producten op één klok in plaats van verdeeld over meerdere. Begrijp me goed, er zijn wel meerdere klokken, maar per productsoort op een klok. Anders zou de veiltijd natuurlijk de spuigaten uitlopen. Dat doet het nu volgens sommige aanvoerders ook weleens. ‘Dan word je middenin de zomer na elven pas geveild! Hoeveel kopers zitten er dan nog denk je?’ Ja, daar hebben ze wel een puntje natuurlijk.

Wij worden zelden zo laat geveild. Soms op vrijdag in Rijnsburg. Maar Naaldwijk en Aalsmeer zijn redelijk gelijk getrokken. Zo tussen 7 en half 8. Moeten die KOA-kopers twee veilingen in de gaten houden waar dezelfde producten worden geveild. Dat noem ik dan weer kopertje pesten. Ook niet handig.

Of wat denk je van dit? Je tuint in Kwintsheul en je veilt tien karren. Die worden verdeeld over 2 of 3 (ik hoorde die avond zelfs iemand 7 zeggen!) veilingen. Ze worden op verschillende tijdstippen geveild. En uiteindelijk blijken de bloemen die jij op Aalsmeer hebt neergezet via KOA gekocht door een Naaldwijks exportbedrijf. Hup, gaan ze weer de auto in terug naar het Westland. Beetje gek wel.

Dus landelijk veilen? Ik ben voor. Elk product op z’n eigen klok. Blijft de vraag hoe je ze over de verschillende vestigingen moet verdelen. Maakt het een koper iets uit? Nu blijkbaar niet. Als hij ze nodig heeft drukt hij tóch wel. Maar dan het veilschema. Wie vroeg en wie laat? Misschien rouleren per seizoen? Dan komen we allemaal een keer aan de beurt.