Leliepromotie kan doorgaan

Voortzetting van productspecifieke promotie van lelie is een feit. Driekwart van de telers – gerekend naar stemwaarde in omzet – stemde woensdag 9 oktober voor.

Vanaf 2009 zet de leliesector al in op productspecifieke promotie. Het budget was met 5 ton per jaar behoorlijk omdat er reserves waren bij het Productschap Tuinbouw en diverse ketenpartners, ook uit de bollensector, meebetaalden. Voor de komende periode moet het geld vooral bij de broeiers vandaan komen. Via de bekende ‘FPC-constructie’ van veiling Flora Holland gaan alle aanvoerders nu 0,1% van hun omzet afdragen voor collectieve productpromotie. De kiesdrempel van 66,7% werd namelijk overschreden bij de stemming op 9 oktober; 75% van de stemwaarde in omzet was voor.

Minder budget
Het jaarbudget zal ongeveer 1,5 ton zijn. Minder dan voorheen en daarom richt men zich niet meer direct op de consument. De groothandel, bloemist en retail vormen nu de enige doelgroep van de campagne YourLily. Het rendement van de promotieplannen ligt voor een nog belangrijker deel in de handen van de broeiers. Zij moeten actief ‘het verhaal’ achter hun product verkondigen in Europa. Het beschikbare beeldmateriaal, een site, posters en social media zijn daarbij belangrijke hulpmiddellen.