Let op de fiscale gevolgen van eigen plannenmakerij

  De woningmarkt trekt in hoog tempo aan. Het gevolg hiervan is dat makelaars ons al benaderen of wij woningen te koop weten en ook projectontwikkelaars die belangstelling hebben in landbouwgrond, met wellicht de bestemming woningbouw.

  Recent hebben we weer een van deze verkooptrajecten die we fiscaal begeleiden, met succes kunnen afronden. Alle bedrijfsgebouwen zullen worden gesloopt voor woningbouw. Voor de verkopende kweker hebben we de belasting over de verkoopsom laag kunnen houden. De kopende aannemer koopt zonder overdrachtsbelasting en kan de omzetbelasting over de verkoopsom in aftrek brengen. Het vroeg wel enige tijd voorbereiding, maar zo is iedereen gelukkig.

  Omdat wij door heel Nederland agrariërs fiscaal begeleiden die wellicht met bestemmingswijziging te maken krijgen, mag ik regelmatig nieuwe relaties welkom heten. Daardoor kwam ik in contact met een kweker wiens buurman jaren geleden grond verkocht had voor woningbouw. Het resultaat daarvan was dat bij het nieuwbouwwijkje een weg was aangelegd die doodliep op zijn containerveld. Zijn zoon had toen gekeken wat het bestemmingsplan daarvan was. Het containerveld zou wellicht in de toekomst bestemd worden voor woningbouw. De woningmarkt zakte in en geen enkele projectontwikkelaar toonde toen nog belangstelling.

  Twee jaar geleden heeft de zoon namens pa contact opgenomen met de wethouder. Die bleek er wel oren naar te hebben om het containerveld voor woningbouw te bestemmen. Daarvoor heeft de zoon namens pa een brief geschreven. Omdat de zoon ook wel een nieuwbouwwoning wilde, heeft hij een namens pa getekend plannetje voor dat nieuwbouwwijkje toegevoegd. Naast de bouwpercelen tekende hij een stratenplan, parkeerplaatsen, groenvoorziening enzovoort.

  De wethouder was er content mee en er volgde intensief mailverkeer met wat ambtenaren. Dit resulteerde in een voorontwerp bestemmingsplan, dat binnenkort in de gemeente op de agenda komt. Vandaar dat pa en zoon met ons de afspraak hebben gemaakt. De vraag is hoe ze het nu zo moeten gaan aanpakken dat het ook fiscaal voordelig uitkomt. ‘Deze eigen plannenmakerij heeft al vergaande fiscaal nadelige gevolgen’, was mijn reactie. Er is immers een containerveld waarvan de waarde is gestegen in de richting van die van woningbouwgrond.

  Agrarische percelen waarvan op zo’n manier de waarde omhoog is geschroefd, zijn vanuit fiscaal perspectief gelukkig zeldzaam want die kosten geld….