Limburg wil glas-voor-glasregeling vlottrekken

Gedeputeerde Staten van Limburg steken € 600.000 als startkapitaal in de glas-voor-glasregeling, zodat daarmee de eerste aanvragen kunnen worden gehonoreerd. Door de regeling kunnen telers met een solitair gelegen bedrijf in de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venlo uitbreiden, mits voor elke m2 nieuwbouw elders 2 m2 verouderd glas wordt gesloopt.

Wie van de regeling gebruik maakt, kan zelf glasopstanden elders laten slopen of een financiële bijdrage van € 8 per m2 uitbreiding in een sloopfonds storten. Voorwaarde voor groei is dat de bedrijven niet in zogeheten kwetsbare gebieden liggen. Eigenaren die oude kassen willen laten slopen, kunnen zich eveneens bij hun gemeente melden.

Inmiddels zijn, volgens Bert Vergoossen van de LLTB, elf aanvragen binnengekomen van ondernemers die willen slopen, maar blijft het aantal aanvragen voor nieuwbouw achter. „Hierdoor zijn de gewenste koppelingen tussen groeiers en stoppers lastig te realiseren. Om de regeling vlot te trekken, is de provincie met een startkapitaal over de brug gekomen. De sloper ontvangt uit die pot € 4 euro voor elke m2 die hij wil slopen. Door de financiële toezegging van de provincie kunnen sloopaanvragen vanaf nu gehonoreerd worden en kan de regeling daadwerkelijk in werking treden.”

Samenwerkingsovereenkomst
Voor de uitvoering van de glas-voor-glasregeling is onlangs een samenwerkingsovereenkomst getekend door de drie betrokken gemeenten, de LLTB en de provincie. „Sinds mei vorig jaar kon al worden ingetekend op de regeling”, aldus Vergoossen. Limburg telt zo’n 400 ha solitair gelegen glas.