LNV wil meedoen in governance tuinbouwsector

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil meedoen in de nieuwe governancestructuur die de greenports Greenport Holland Bedrijfsleven en overheden aan het opzetten zijn. LNV-minister Carola Schouten laat via haar woordvoerder weten dat ze daarbij niet de regie zal nemen. Bedoeling is de agenda van de greenports te verbreden naar de tuinbouw in heel Nederland – dus ook buiten de greenports – en te komen tot een uitvoeringsagenda voor de komende jaren.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Schouten dat er binnen de zes greenports vooral behoefte bestaat aan regie en overzicht om alle trajecten die in de tuinbouw plaatsvinden in samenhang te bespreken. Met de nieuwe governancestructuur van de greenports ontstaat volgens Schouten een gezamenlijke gesprekstafel die alle partijen bindt en integraal de voortgang bewaakt van verschillende thema’s en acties die nodig zijn om ontwikkelingen op gang te brengen en te houden. „Deze ontwikkeling sluit goed aan bij mijn visie op landbouw, natuur en voedsel waarin alle partijen, bedrijfsleven, provincies en Rijk, gezamenlijke afspraken maken. Zo ontstaat coördinatie en verbinding tussen de verschillende trajecten”, aldus de bewindsvrouw.

Foto: Shutterstock

Volgens Schouten kan daarbij voortgebouwd worden op bestaande programma’s en structuren, zoals afspraken in het klimaatakkoord en activiteiten binnen Kas als Energiebron. Om voor een breed draagvlak te zorgen, moeten volgens de minister ook partijen als Greenport Holland Bedrijfsleven, LTO Glaskracht Nederland, en de Coalitie HOT erbij worden betrokken zodat thema’s breder gemaakt kunnen worden.

Momenteel wordt de verbreding van de thema’s via de zogeheten Impulsagenda Greenports 3.0 uitgewerkt. Dat moet uitmonden in een uitvoeringsagenda voor de komende jaren, waar alle partijen achter kunnen staan. Over de voortgang daarvan zal Schouten de Kamer op de hoogte houden.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties