LTO: ’Differentiëren ww-premie prima, maar per sector’

Als de initiatiefnota ‘Vast werk loont’ volgende week wordt aangenomen door de Tweede Kamer dan komt er een algemene hoge ww-premie voor dienstverbanden korter dan een jaar en een lage ww-premie voor dienstverbanden langer dan een jaar. LTO Nederland en LTO Glaskracht Nederland zijn hier faliekant tegen, omdat de loonkosten voor onder meer tuinders stijgen.

De agrarische sector kent al een premiedifferentiatie tussen bepaalde en onbepaalde tijd contracten. De plannen van het Kabinet gaan echter verder. De minister van SZW wil de sectorindeling afschaffen. LTO meent dat premiedifferentiatie in de ww goed kan werken, maar wel op voorwaarde dat sectoren zelf achter het stuur kunnen blijven zitten en de ww-lasten zelf kunnen beïnvloeden.

„Het effect van dit voorstel is dat flex wordt beprijsd zonder naar de gevolgen te kijken. Dit is een zoveelste maatregel in een tijdsbestek van twee jaar waar het aan komt op loonkostenstijging voor werkgevers. We proberen op dit moment cijfers te achterhalen om de exacte gevolgen voor de ondernemers in beeld te brengen. Men redeneert te gemakkelijk vanuit het principe dat flex niet gewenst is en arbeidsmigratie moet worden tegengegaan. Wij vinden dat onvoldoende naar de gevolgen voor de (agrarische) praktijk wordt gekeken. Overigens zal de vlucht naar uitzendarbeid en inschakeling van ZZP-ers hierdoor ons inziens alleen maar worden versterkt”, beargumenteert Peter Loef, beleidsspecialist Arbeid bij LTO Glaskracht.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties