LTO Nederland stipt pijnpunten in Rijksbegroting aan

In hun gezamenlijke reactie spreken de drie grote werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland van een keurige Rijksbegroting die het kabinet vandaag op Prinsjesdag heeft gepresenteerd. Hun afzonderlijke reactie laat andere accenten horen. Zo plaatst voorzitter Marc Calon van LTO Nederland enkele kritische kanttekeningen bij het extra geld voor toezichthouder NVWA en het groene onderwijs. De afschaffing van de Landbouwregeling per 1 januari 2018 vindt hij te snel.

Het kabinet heeft voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) incidenteel €25 miljoen gereserveerd. „Geld is één en niet onbelangrijk, maar voor ons is vakkundig toezicht belangrijker. Dat is niet altijd hetzelfde als meer geld in een dienst steken”, stelt Calon.

In de begroting van het ministerie van Economische Zaken (EZ) is €6,2 miljoen vrij gemaakt om de kosten voor het groeiend aantal studenten in het hoger agrarisch onderwijs en de universiteit te compenseren. „Maar tegelijkertijd daalt de bijdrage van EZ aan de AOC’s en het groene VMBO”, zo stelt Calon, ”omdat het aantal leerlingen daalt”. In totaal daalt de bekostiging van groene onderwijs van €793 miljoen in 2017 naar €784 miljoen in 2018.  „De agrarische sector is blijkbaar in trek als meer studenten aan de HAS en de WUR gaan studeren. EZ financiert deze groei. Helaas wordt het verschil in bekostiging met niet-groen onderwijs niet opgelost. Dat is jammer.”

Landbouwregeling
In het Belastingplan 2018 is onder meer opgenomen de afschaffing van de Landbouwregeling per 1 januari 2018. Alle agrarische ondernemers moeten dan een btw-boekhouding gaan bijhouden. LTO Nederland vindt dat, gezien de late behandeling van dit wetsvoorstel in de Tweede en Eerste Kamer, de afschaffing met minimaal één jaar moet worden uitgesteld. „Ondernemers hebben onvoldoende voorbereidingstijd, daarom zouden wij graag zien dat deze maatregel wordt uitgesteld. Het gaat om circa €22 miljoen die naar de schatkist gaat. Geef dat geld dan in ieder geval de bestemming innovatie en onderzoek”, aldus Calon.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties