MIA en Vamil lopen mogelijk door tot 2019 voor ’NOx-investeringen’

Glastuinders met een stookinstallatie die daarnaast externe CO2 gebruiken voor de CO2-bemesting, kunnen waarschijnlijk nog tot 1 januari 2019 gebruik maken van de milieu-investeringsaftrek en Vamil-regeling bij het nemen van maatregelen om aan de strengere NOx-eisen te voldoen die vanaf dat jaar voor hen gaan gelden.

LTO Glaskracht Nederland heeft daarover onlangs gesprekken gevoerd met het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). Daarbij heeft I&M toegezegd dat de MIA en Vamil op dit vlak voor deze telers zullen worden verlengd tot 2019. Overigens zijn deze fiscale regelingen alleen interessant als bedrijven winst maken.

Sinds 1 april 2010 gelden er scherpere eisen voor de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en eventuele zwaveldioxide (SO2) en fijnstof uit verbrandingsinstallaties. De nieuwe eisen staan in het ’Besluit emissie-eisen middelgrotestookinstallaties milieubeheer’ (BEMS) dat sinds 2013 onderdeel is van het meer omvattende Activiteitenbesluit.

Overgangsregeling
Voor WKK’s in de glastuinbouw die al vóór 1 april 2010 in gebruik waren, geldt tot 1 januari 2017 een overgangsregeling met ruimere emissie-eisen. Voor installaties die draaien in een situatie waarbij externe CO2 wordt benut voor de CO2-bemesting, geldt de overgangstermijn tot 1 januari 2019.