MPS-Socially Qualified erkend door internationale retail

Het MPS-certificaat Socially Qualified (MPS-SQ) wordt nu ook erkend door het Business Social Compliance Initiative (BSCI), zo meldt MPS. Daarmee voldoet het keurmerk voortaan aan de sociale criteria die de internationale retail – waaronder supermarktketens – stelt aan de levering van producten.

In de BSCI-gedragscode staan aspecten als richtlijnen voor werktijden, beloning, naleving van arbeidswetten en verbod op kinderarbeid. Er staan ook codes in rond milieu- en gezondheidsaspecten. Indien een bedrijf wil aantonen dat het aan deze aspecten voldoet, dan zal BSCI het bedrijf accepteren als de onderneming over dit MPS-SQ certificaat beschikt.

Efficiënter
Internationale supermarktketens focussen zich, behalve op milieueisen voor de teelt, steeds vaker op de sociale aspecten van een toeleverancier. „Via het BSCI-programma én de MPS-certificaten worden telers en retail beter ondersteund bij de naleving van de normen. Bovendien maakt MPS het proces zo efficiënter voor de sector en wordt inzichtelijk welke veranderingen er doorgevoerd kunnen en moeten worden om internationaal de sociale voorzieningen voor werknemers in de groente- en bloemenbranche te verbeteren”, aldus Remco Jansen, retailspecialist van MPS.

BSCI is een internationale netwerkorganisatie voor de retail die waakt over goede werkomstandigheden in de wereldwijde toeleveringsketen waaronder die in de AGF- en bloemensector. BSCI verenigt honderden bedrijven rond één gemeenschappelijke gedragscode.