’Malafide uitzendbureaus zetten praktijken hardnekkig voort’

  Ondanks extra maatregelen die minister Asscher (SZW) twee jaar geleden nam om malafide uitzendbureaus aan te pakken, zetten veel van deze bedrijven hun praktijken gewoon voort.

  Dit gebeurt bij zowel gecertificeerde als niet-gecertificeerde uitzendbureaus, zo schrijft de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer.
  Tijdens controles bleek vorig jaar dat 17% van de gecertificeerde uitzendbureaus de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) of de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) overtreedt. Bij niet-certificeerde bureaus ging het om 20%. Hoewel die percentages niet betekenen dat er in alle gevallen sprake is van malafide praktijken – waarbij het moet gaan om systematische en moedwillige overtreding van de wet – tonen de cijfers volgens Asscher wel aan „dat een privaat keurmerk geen garantie is dat alle bedrijven zich aan de wet houden.”

  Maatregelen onvoldoende effectief
  De bewindsman concludeert dat zijn in 2012 ingezette aanpak, evenals de maatregelen die de uitzendsector zelf heeft genomen om de zelfregulering te verbeteren, nog onvoldoende effectief zijn. Zo stuiten inspecteurs tijdens controles nog steeds op de volgende malafide praktijken: onderbetaling, illegale tewerkstelling, lange werktijden, geen of gebrekkige administraties, gefingeerde dienstverbanden, ontduiking van premie- en belastingafdracht en uitkeringsfraude.

  Vervalste kwitanties

  Inspecteurs signaleren verder dat het werken met valse dan wel vervalste kwitanties lijkt toe te nemen. Werknemers krijgen op papier een bedrag betaald per kas, terwijl zij in de praktijk een ander (lager) bedrag ontvangen. Op de kwitantie met het hogere bedrag staat dan wel de handtekening van de werknemer. Soms heeft de werknemer onder druk een blanco kwitantie getekend, soms heeft de werkgever zelf de handtekening vervalst.

  Mensensmokkel

  Ook kregen inspecteurs meldingen binnen die aanleiding zijn tot strafrechtelijke onderzoeken. Daarbij gaat het om onderzoeken naar: valsheid in geschrifte, gefingeerde dienstverbanden, zwart werk, georganiseerde uitkeringsfraude en het vervalsen van veiligheidscertificaten (VCA’s), arbeidsuitbuiting en mensensmokkel/illegale tewerkstelling. De Inspectie SZW heeft inmiddels zeven van de 17 lopende onderzoeken afgerond. Er liggen nog vijf meldingen in vooronderzoek.

  Bron: Vakblad voor de Bloemisterij