Mansveld houdt vast aan zuiveringsplicht vanaf 2016

Staatssecretaris Wilma Mansveld (I&M) houdt in principe vast aan haar voornemen om glastuinders vanaf 2016 te verplichten hun drain(age)water op het bedrijf te zuiveren alvorens het te lozen. Ze wil telers echter wel, in nog nader te bepalen gevallen, de mogelijkheid tot maatwerkoplossingen bieden.

Dat bleek op 11 juni tijdens een debat in de Tweede Kamer met minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu (I&M) over waterkwaliteit. De minister liet de Kamer weten dat Mansveld, die zelf niet bij het overleg aanwezig was, met haar opstelling een ’nee, tenzij’-beleid wil voeren.

De staatssecretaris meent met haar opstelling uitvoering te geven aan een eerder dit jaar ingediende VVD-motie. Daarin vroeg de Kamer haar de glastuinbouw meer tijd te geven om, samen met de waterschappen, tot oplossingen te komen voor de zuivering van afvalwater. Mansveld wil de Kamer in het najaar een voorstel sturen voor wijziging van het Activiteitenbesluit zodat die per 1 januari 2016 kan ingaan.

Kamer kritisch
CDA, VVD en ChristenUnie kritiseren de houding van Mansveld. Zo concludeerde Kamerlid Barbara Visser (VVD) dat de staatssecretaris de motie niet uitvoert. Visser vindt het vreemd dat de staatssecretaris al aan wijziging van wetgeving wil gaan werken nog voordat bekend is wat er uit het gesprek met de glastuinbouw en de waterschappen zal komen. „Wij vroegen om een realistische tijdsplanning. Daarvan lijkt nu geen sprake.”