Markt omhoog door stijgende brandstofprijzen

Door de stijging van de olieprijs is de markt van gas ook licht gestegen maar niet evenredig met de oliemarkt. Wellicht was er in zijn geheel weinig cohesie tussen olie en gas, want afgelopen week was er ook een probleem met een gasopslag en er was weinig toevoer van LNG.

Hier tegenover stonden de milde temperaturen in Europa wat enigszins een drukkend effect geeft op de prijs. De prijs van olie zal volgens analisten de grens van $ 65,- moeten passeren om een echt effect terug te zien in een structureel hogere gasprijs.

Elektriciteit
De prijzen voor zowel de lange als de korte termijn zijn de afgelopen week omhoog gegaan. Vorige week konden we nog melden dat de prijzen iets daalden door onder andere het nieuws dat de Belgische kerncentrale Tihange sneller herstart zou worden.
Deze week werd bekend dat de herstart uitgesteld is tot waarschijnlijk pas half februari 2017. Daarnaast werd de productie van stroom deze week simpelweg duurder; de prijs van steenkool steeg en de waarde van CO²-uitstootrechten nam iets toe.

Voor de korte termijn zijn de hogere APX-prijzen van afgelopen week te verklaren door een gebrek aan wind, wat zorgde voor een kleiner aanbod. Daarnaast was er sprake van hoge onbalansprijzen doordat de weersomstandigheden slecht te voorspellen waren.

Olie
Saoedi Arabië heeft afgelopen week alles in het werk gesteld om een akkoord te bereiken met andere olieproducerende landen om een beperking af te dwingen. Ze zijn zelfs zo ver gegaan dat ze zichzelf een extra beperking voor de toekomst hebben opgelegd in het geval er op de oliemarkt nog geen balans wordt gevonden. Dit was het ultieme redmiddel om andere landen ook zover te krijgen in te stemmen met een beperking.
Het doel van de beperking is het grote overaanbod terug te dringen. In het verleden is al vaker een beperking afgesproken, maar uiteindelijk bleek geen land zich hier aan te houden, interessant des te meer om te zien of de gemaakte afspraken nu wel worden gerespecteerd.

De Amerikanen vinden het allemaal prima, ze kunnen hun uitbreidingsplannen van olieproductie doorzetten en zo geld verdienen en hun marktaandeel vergroten. Dit kan de prijs van een vat ruwe olie drukken op de markt.

Deze update is verzorgd door NIFE Energieadvies. Meer info vindt u op www.nife.nl.