LEI: ’Eén overkoepelend reddingsplan is onvoldoende’

Eén overkoepelend reddingsplan is niet voldoende om de omslag te maken naar een meer marktgerichte tuinbouw. Ondernemers moeten zelf in actie komen, ervaring opdoen en leren. Dat vergt maatwerk per bedrijf, zo bleek tijdens de bijeenkomst ’Marktgericht ondernemen’ die LEI Wageningen UR vorige week organiseerde.

In het kader van het onderzoeksprogramma ’Marktgericht ondernemen’ begeleidde het LEI afgelopen jaar enkele tuinbouwondernemers bij hun transformatie naar een meer marktgerichte bedrijfsvoering. Velen bleken daarbij dezelfde obstakels tegen te komen. Zo vinden telers het lastig om in de dagelijkse drukte tijd vrij te maken voor innovatie en om het personeel mee te nemen in deze ontwikkeling. Ook vinden ondernemers het vaak moeilijk los te komen van oude waarden en tradities.

„Het was prettig te ervaren dat innoveren nergens vanzelf gaat; iedere ondernemer maakt zijn eigen worsteling door”, aldus deelnemer Sjoerd Jochems, marketing manager bij Gipmans Plant. Maria Verschure, die meedeed namens Paletti Growers, onderschrijft dat. „Marktgericht ondernemen is een must voor iedere ondernemer. Maar er is geen pasklaar antwoord op de vraag hoe je dat moet doen, aangezien de randvoorwaarden telkens anders zijn.”

Kennis en vaardigheden ontbreken
Duidelijk werd dat voor marktgericht ondernemen bepaalde kennis en vaardigheden vaak ontbreken. Zo moet een ondernemer zich kunnen verplaatsen in zijn afnemers en de consument, de vaardigheid hebben om in gesprek te gaan met ketenpartijen en op basis daarvan de vertaling kunnen maken naar een nieuw business model voor het eigen bedrijf.

De LEI Business Innovation Approach (BIA), die het instituut met behulp van dit type ondersteuningstrajecten steeds verder ontwikkelt, kan ondernemers hierbij op weg helpen. Daarna moeten ondernemers volgens het LEI zelf de handschoen oppakken, ondernemerschap tonen en bereid zijn verder te experimenteren en te investeren.