Marktkoersen met Franse Slag

Door de koude weersvooruitzichten is het niveau van de gasprijs gestegen. Ook stijgt het niveau doordat er nog steeds onzekerheid is in Frankrijk wat betreft het wel of niet in bedrijf gaan van kerncentrales. De koers van kolen en CO²-emissierechten zijn deze week verder opgelopen, waardoor gas steeds meer de concurrentie aan kan met kolen.

Deze ontwikkeling zorgt ook voor een stijging van de gasprijs, doordat er mogelijk meer gas gebruikt gaat worden. Interessant is te zien dat de prijzen voor de lange termijn juist naar het einde van de week een daling lieten zien op de Endex. Iran met 34.000.000.000.000 m³ gasreserves heeft enorme plannen. Ze zijn van plan om bijna dubbel zoveel te gaan produceren in de komende vijf jaar. In eerste instantie is de toenemende productie bedoeld om de buurlanden te beleveren, later kunnen er nog plannen gemaakt worden voor wellicht export naar afnemers buiten de buurlanden.

Rusland kan en mag meer gas laten doorstromen naar Europa via Nord Stream en de Opal-pijpleiding. De Europese Commissie heeft bevestigd dat ze de limiet opheffen voor de hoeveelheid Russisch gas dat via de Nord Stream-pijpleiding naar Duitsland en Tsjechië stroomt.

Elektriciteit
In Frankrijk zijn behoorlijke problemen met de kerncentrales. De Franse toezichthouder (ASN) heeft het vermoeden dat de kerncentrales met de Franse slag zijn gebouwd. Na ontdekking van enkele technische onregelmatigheden in de nieuw aan te bouwen kernreactor bij Flamanville, zijn 21 kerncentrales stilgezet. Ze willen onderzoek verrichten naar afwijkingen in de procedures rond de bouw van de centrales, tot nu toe gaat het om ontbrekende gegevens of wijzigingen in de bouwdocumenten. Er zouden ook gevallen bekend zijn dat er is gesjoemeld met documenten om te kunnen voldoen aan de veiligheidsnormen.

Door de onzekerheid in Frankrijk zijn er in Duitsland kolencentrales die hierop inspringen en extra elektriciteit aan het produceren zijn. De vraag naar kolen neemt toe en dus ook de prijs met als gevolg dat de koersen van elektriciteit stijgen en dan met name voor de korte termijn. De lange termijn stijgt ook door het sentiment van de korte termijn.

Olie
Opmerkelijk deze week waren de behoorlijk toegenomen olievoorraden in Amerika. De laatste 7 weken bleek de voorraad telkens terug te lopen en dit veroorzaakte een stijging van de olieprijs, mede ook ingegeven door de dreigende productiebeperking door de olieproducerende landen en de OPEC. Maar deze week bleek de voorraad behoorlijk hoger dan voorzien. De stijging heft hiermee gelijk ook alle eerdere tekorten op.

Afgelopen zaterdag hebben de OPEC-leden in Wenen een vergadering van 18 uur belegd over hoe en welk land de olieproductie gaat verminderen. In dit overleg is geen akkoord bereikt over hoe de beperking tot stand zou moeten komen, wel hebben ze afgesproken met elkaar in overleg te blijven. Voor analisten en handelaren welke toch de laatste tijd al weinig vertrouwen hadden in een overeenkomst, was dit reden genoeg om de niet langer te geloven in deze maatregel en dit veroorzaakte een flinke daling van de koers.

Deze update is verzorgd door NIFE Energieadvies. Meer info vindt u op www.nife.nl.