Meerderheid agrariërs wil graag langer doorwerken

Een meerderheid van de werkgevers (54%) en werknemers (67%) uit de agrarische en groene sector wil graag doorwerken tot aan hun pensioen, ook al wordt de pensioengerechtigde leeftijd geleidelijk aan verhoogd. Wel denkt de helft dat er dan aanpassingen nodig zijn.

Dat blijkt uit onderzoek van Stigas onder 477 werkgevers en werknemers uit de agrarische en groene sector.

Zowel werkgevers als werknemers vinden dat er sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid als het om de (toekomstige) inzetbaarheid van de werknemer gaat. In dat kader is gevraagd naar de aanwezigheid van personeelsinstrumenten die kunnen helpen bij het gezond aan het werk houden van ouder personeel, zoals een leeftijdsfasebewust beleid of een 55-plusregeling. Werkgevers gaven vaker aan dan werknemers dat er een leefstijlbeleid en een levensfasebewust beleid is. Blijkbaar zijn werknemers hier niet voldoende over geïnformeerd, concludeert Stigas. In grotere bedrijven worden meer personeelsinstrumenten ingezet dan in kleinere bedrijven.

Europese subsidie
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het project ’Werken aan morgen’ dat subsidie krijgt vanuit het Europees Sociaal Fonds. Aanleiding was de recente verhoging van de AOW-leeftijd tot 67 jaar waardoor mensen gemiddeld langer gaan doorwerken