Meerderheid telers Bommelerwaard vóór bijstelling inpassingsplan

Een overgrote meerderheid van de tuinbouwondernemers in de Bommelerwaard stemt in met een aanpassing van het provinciale inpassingsplan die erin voorziet dat telers sneller kunnen uitbreiden dan het geval was in de oorspronkelijke opzet van het plan. Die instemming, vastgelegd in een document, is 6 januari overgebracht aan de Gelderse gedeputeerde Van Dijk.

Volgens de oorspronkelijke opzet van het inpassingsplan mag een teler zijn bedrijf in een intensiveringsgebied of magneetlocatie met meer dan 10% uitbreiden, of een nieuw bedrijf starten, als daarvoor een wijzigingsplan wordt opgesteld. De gemeenten Zaltbommel en Maasdriel krijgen daarvoor een zogeheten wijzingsbevoegdheid. „De tuinbouw is hier mordicus op tegen”, stelt voorzitter Henk Kolbach van het Tuinbouwplatform Bommelerwaard. „In de praktijk kan de procedure van de wijzigingsbevoegdheid namelijk al gauw zo’n twee tot drie jaar duren. Dat vinden wij veel te lang.”

Handreiking
Begin december deden Gedeputeerde Staten (GS) de telers daarom een handreiking. Als de overgrote meerderheid van de tuinders akkoord gaat met de maatregelen die volgen uit de wijzigingsbevoegdheid zijn GS bereid het instrument van de wijzigingsbevoegdheid aan te passen. Dan moet er echter wel sprake zijn van een juridisch waterdicht document waarin de telers zich verplichten de doelen van het inpassingsplan zelf te realiseren.

Of het door de telers ondertekende document juridisch sterk genoeg is, wordt door GS onderzocht. Op 8 januari buigt de Statencommissie Landelijk gebied, Cultuur en Jeugdzorg zich over het ontwerp-inpassingsplan. De vergadering is vanaf 13.00 uur te volgen via www.gelderland.nl/statenlive. Op 22 januari gaat het concept naar Provinciale Staten.

Teeltareaal
De 132 telers die de overeenkomst ondertekend hebben, zijn goed voor 313 ha tuinbouw, waarmee zij 90% van het teeltareaal in de Bommelerwaard vertegenwoordigen. Daarmee is voldaan aan de eis van GS dat er sprake moet zijn van een meerderheid van 75% van de tuinders die samen minimaal 75% van het areaal vertegenwoordigen.

Voorzitter Henk Kolbach (links) van het Tuinbouwplatform Bommelerwaard overhandigde op 6 januari een door 132 telers ondertekend document aan gedeputeerde Jan Jacob van Dijk van de provincie Gelderland. Dit gebeurde in het gemeentehuis van Zaltbommel.