Meerderheid steunt invoering Energiebesparingssysteem Glastuinbouw

De meerderheid van alle glastuinbouwondernemers steunt het initiatief van LTO Glaskracht Nederland om het Energiebesparingssysteem Glastuinbouw (EBG) in te voeren. Dat blijkt uit een enquête onder glastuinders die lid zijn van LTO Noord Glaskracht, ZLTO en LLTB.

Van de ondervraagden gaf 86% aan vóór invoering van het EBG te zijn om daarmee maximale inspanning te leveren tot minder gasverbruik. Zowel onder sier- als glasgroentetelers vindt het voorstel massaal bijval.

Gasverbruiksnormen
Met het EBG worden individuele gasverbruiksnormen vastgesteld voor glastuinbouwbedrijven waarop een jaarlijkse besparing van 2% wordt toegepast. Wordt die norm niet gehaald, dan vindt een verrekening plaats, wat als prikkel moet werken om op het verbruik van aardgas te besparen.

Met EBG, waarvan de invoering per 1 januari 2015 wordt beoogd, wil de glastuinbouw aantonen te werken aan vermindering van de CO2-uitstoot, in de hoop daarmee het verlaagde tarief energiebelasting veilig te stellen.

Algemeen verbindend
De komende tijd overlegt LTO Glaskracht Nederland met betrokken organisaties in de glastuinbouwketen over samenwerking bij de uitvoering en de start van het EBG. Voordat het systeem van start gaat, wordt een uitvoeringsorganisatie opgericht en een algemeen- verbindendverklaring aangevraagd bij de minister van Economische Zaken.