Meeste tuinders Noordse Buurt uitgekocht

In 2013 en 2012 hebben 36 kwekers in het verouderde glastuinbouwgebied Noordse Buurt hun bedrijf vrijwillig aan de gemeente Nieuwkoop verkocht. Daarmee zijn vrijwel alle bedrijven in handen van de gemeente gekomen omdat eerder al twaalf bedrijven waren aangekocht, zo laat de gemeente Nieuwkoop weten.

Tot 1 januari 2014 konden telers in de Noordse Buurt ingaan op een bieding van de gemeente. Inmiddels is met bijna alle ondernemers overeenstemming bereikt over de verkoop van hun bedrijf. Met twee telers wordt nog onderhandeld, één ondernemer heeft besloten zijn kwekerij niet aan de gemeente te verkopen.

De feitelijke levering van de gronden – en daarmee dus de sloop van de kassen – vindt gefaseerd plaats in de komende jaren. Uiterlijk in 2023 moet de laatste kas zijn gesloopt. Komend voorjaar zullen er volgens de gemeente zes bedrijven worden gesloopt.

Lees meer over de sanering van de Noordse Buurt in het Vakblad voor de Bloemisterij nummer 10 dat verschijnt op vrijdag 7 maart.