Metam-natrium met beperkende voorwaarden weer inzetbaar

Onder strikte voorwaarden mogen telers van buitenteelten metam-natrium per 25 augustus weer inzetten. Daarmee wordt het tijdelijk verbod, dat sinds eind mei gold, opgeheven.

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) staat, op aanvullende informatie van de toelatinghouder, het gebruik van metam-natrum weer toe. Aan het gebruik zijn wel nieuwe aanvullende voorwaarden gesteld. Met deze nieuwe voorwaarden wordt voldaan aan het beschermingsniveau voor omwonenden en in het bijzonder die voor kinderen. Bij het bepalen van de grenzen is rekening gehouden met het feit dat de verspreiding van metam-natrium afhankelijk is van diverse factoren, zoals de weerscondities tijdens en na gebruik.

Aanvullende voorwaarden
Metam-natrium is veilig te gebruiken als:
– een onbehandelde bufferzone van 150 meter tussen behandeld perceel en de kadastrale grens van woningen en overige verblijfsplaatsen wordt aangehouden. Plaatsen waar mensen langere tijd verblijven, zoals winkels, scholen, bedrijven en kantoren;
– het perceel direct na behandeling wordt afgedekt voor minstens 14 dagen met VIF (virtually impermeable film);
– metam-natrium wordt ingebracht op tenminste 20 cm diepte;
– het te behandelen perceel maximaal 1 hectare groot is met minimaal 150 meter afstand tussen behandelde velden.