Minder perkgoed uit zaad; stekverkoop stabiel

Uit onderzoek van Fleuroselect blijkt dat de verkoop van jonge planten uit zaad voor perkgoed in Europa terugloopt. Verkoop van jonge planten uit stek blijft op hetzelfde niveau.

Bij de verkoop van jonge planten uit stek zijn wel verschuivingen zichtbaar op productniveau. Pelargonium, petunia en fuchsia kennen een daling van 3%. Calibrochoa en impatiens new guinea zijn met respectievelijk bijna 10 en 4% gestegen.

De verkoop van jonge planten uit zaad daalde met 10%. Slechts een paar soorten bleven stabiel waaronder petunia en pelargonium. Bij impatiens walleriana en viola wittrockiana zijn dalingen van meer dan 10% te zien.

De tendensen zijn gebaseerd op de seizoenen 2012/ 2013 en 2013/ 2014.

Fleuroselect voerde het onderzoek uit onder 17 marktleiders in de productie van jonge planten. Ball Colegrave, Beekenkamp Plants, DNA Green group, Earley Ornamentals, Geranien Endisch, Florensis, Graines Voltz, Kientzler, Pac Elsner, Plantpol, Renner, Schneider Young Plants, Selecta Klemm, Syngenta FloriPro Services, Vitroflora, Stift Wilhering Austrosaat and Young Plants Ltd.

Het onderzoek betreft acht landen: Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Polen en het Verenigd koninkrijk. Het onderzoek wordt tweejaarlijks gehouden en geeft informatie over de verkoop van jongen planten uit zaad en stek van 35 perkplanten.

Fleuroselect is een internationale organisatie voor de sierteeltindustrie.