Minder stoppende tuinders in 2013

Van alle glastuinders is 7,3% van plan te stoppen met het bedrijf. Dat is het laagste percentage sinds 2006. Dat blijkt uit onderzoek door marktonderzoeksbureau AgriDirect.

Bij ondernemers met een glastuinbouwbedrijf van 2 ha of groter, is het percentage dat wil stoppen met 0,7% gedaald naar 2%. Ook dat is het laagste niveau sinds jaren. Het hoogste aandeel stoppers is te vinden onder snijbloementelers (9%).

Bedrijfsuitbreiding
Van alle glastuinders is 8,2% van plan het bedrijf uit te breiden. Ten opzichte van vorig jaar is dat ongeveer hetzelfde percentage. Bij ondernemers met meer dan 2 ha glas is het percentage dat wil uitbreiden, gedaald van 13,7% in 2012 naar 13,2% in 2013. In de potplantenteelt zijn de meeste ondernemers met uitbreidingsplannen te vinden (8,4%), gevolgd door de snijbloementeelt (8,2%) en de glasgroenteteelt (8,1%). Vorig jaar hadden telers van opkweekmateriaal nog de meeste uitbreidingsplannen.

AgriDirect hield in september en oktober een telefonische enquête onder 2.400 glastuinders over hun toekomst- en investeringsplannen. Deze Nederlandse GlastuinbouwScanner wordt jaarlijks uitgevoerd.