Minder vernieuwing in de glastuinbouw

Na jaren met relatief veel vernieuwing in de glastuinbouw, is het aandeel vernieuwende bedrijven in 2013 sterk (- 5,8%) gedaald. Dit blijkt uit de LEI-innovatiemotor 2014

De gemiddelde investeringen per bedrijf in de glastuinbouw lopen al vanaf 2008 flink terug. Bedrijven zijn zich steeds meer gaan onthouden van vernieuwingen in producten en processen. Dit hangt samen met de tegenvallende financiële resultaten van de afgelopen jaren. Lag het percentage vernieuwende bedrijven in 2011 nog op 18,8%, een jaar later daalde verder naar 17,9% om in 2013 nog verder te dalen naar 12,1%. De grootste daling in vijf jaar. De glastuinbouw voldoet daarmee niet meer aan het percentage vernieuwende bedrijven dat het ministerie van Economische Zaken nastreeft, namelijk jaarlijks 15%.

Van alle agrarische sectoren vinden de meeste productinnovaties in de glastuinbouw plaats. Zowel in de sierteelt als de groenteteelt vindt doorlopend innovatie plaats in nieuwe rassen en variëteiten. Ook procesinnovaties vinden in de glastuinbouw veel plaats, zoals vernieuwingen rondom het sorteren en verpakken van de producten.

Lees aanstaande vrijdag meer over uitkomsten uit LEI-innovatiemonitor in het Vakblad