Moet groen onderwijs onder EZ of OCW vallen?

Moet het groene onderwijs, zoals nu het geval is, deel uitmaken van de begroting van het ministerie van EZ, of moet het, evenals de rest van het onderwijs – onder het ministerie van OCW vallen? De Tweede Kamer wil laten uitzoeken wat het beste is.

De Kamerleden Van Veldhoven (D66) en Lodders (VVD) dienden hierover een motie in die op 4 november door de Tweede Kamer werd aangenomen.

Het groene onderwijs staat nu nog op de begroting van het ministerie van Economische Zaken (EZ), terwijl de rest van het onderwijs op de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) staat. Dat levert volgens Van Veldhoven en Lodders voor- en nadelen op. Onduidelijk is echter hoe die zich tot elkaar verhouden.

Voor- en nadelen
Het kabinet moet daarom vanuit de ministeries van EZ en OCW in kaart brengen wat de voor- en nadelen zijn van de huidige situatie en onderzoeken hoe het groene onderwijs in de toekomst het best in de begroting kan worden ondergebracht. De Kamer wil de uitkomsten van dat onderzoek voor het zomerreces van 2015 hebben.