NVB komt met een ‘Handreiking Bijzonder Beheer’

In april oordeelde de Autoriteit Financiële Diensten dat de communicatie rond en van de afdelingen Bijzonder Beheer van banken beter moet. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is daarop recentelijk gekomen met een ‘Handreiking Bijzonder Beheer’ naar haar leden.

In de handreiking wordt in tien kernpunten beschreven wat een ondernemer van zijn of haar bank mag verwachten. Hiermee willen banken de verwachtingskloof tussen bank en ondernemer over het doel en de werkwijze van bijzonder beheer verder verkleinen. Volgens NVB-voorzitter Chris Buijink is het van belang dat banken hun afwegingen goed uitleggen en klanten meenemen in de werkwijze van Bijzonder Beheer. „De Handreiking Bijzonder Beheer vormt daarvoor een goede basis. Iedere bank zal vervolgens zelf laten zien hoe zij invulling geven aan de tien punten”, aldus Buijink. De NVB stelt dat elke bank die informatie via de eigen website zou moeten aanbieden.

Geen afstandelijke en eenzijdige opstelling
Voorzitter Nico van Ruiten van LTO Glaskracht Nederland is positief over het initiatief van de NVB: „Het is goed dat dit nu gebeurt. Ondernemers die in Bijzonder Beheer terechtkomen, hebben te maken met spanning, onzekerheid en emoties. Niet alleen zijzelf, maar ook hun gezin en omgeving. Daar past geen afstandelijke en eenzijdige opstelling bij van de bank, die de indruk wekt dat er alleen oog is voor kredietrisico’s en het belang van de bank. Daarover hebben wij het afgelopen jaar te vaak signalen gehad van onze leden en die hebben we ook besproken met de banken.”

Hij vervolgt: „Ondernemers weten meestal zelf ook wel wanneer de continuïteit van hun bedrijf in gevaar komt. Maar dan nog komt de overgang naar Bijzonder Beheer of het besluit tot bedrijfsbeëindiging vaak als een mokerslag. Bij ondernemers overheersen dan gevoelens van onrecht en machteloosheid. De handreiking vraagt onder meer om een cultuuromslag en een aangepaste werkwijze van de banken.”

Ingrijpend proces
Banken dienen bij Bijzonder Beheer niet alleen hun afwegingen uit te leggen en klanten ‘mee te nemen’ in hun werkwijze, aldus Van Ruiten: „Ze moeten zich realiseren dat Bijzonder Beheer een delicaat, ingrijpend proces is.” Hij hoopt dat de tien punten van de NVB goed doordringen in de bankwereld. Het is aan de individuele banken om dat in de praktijk ook waar te maken.

„Uit contacten met banken merk ik, dat ze zich lang niet altijd herkennen in de problemen die wij signaleren. Tegelijkertijd mag de bank van ondernemers een open, actieve houding verwachten. Met meedenken aan twee kanten, kom je vrijwel altijd tot een beter resultaat.” De handreiking bevat ook een oproep aan ondernemers om relevante zaken tijdig te melden en initiatieven te nemen die kunnen leiden tot een koerswijziging. En ondernemers moeten zich volgens Van Ruiten vrij voelen om een klacht in te dienen.

Bekijk hier de handreiking en toelichting van NVB.