NVM: herbestemmen plattelandswoning blijft lastig proces

  Veel agrarische bedrijven hebben hun agrarische functie verloren. Een groot deel staat intussen langdurig leeg, ziet de makelaarsorganisatie NVM. De agrarische bestemming belemmert dat deze gebouwen mogen worden ingezet voor nieuwe activiteiten in het landelijk gebied.

  In de praktijk blijkt dat herbestemming daardoor een lastig proces is. Bij veel gemeenten ontbreekt bovendien de ambitie en benodigde kennis om hiermee actief aan de slag te gaan.
  Begin 2013 werd de regeling voor de plattelandswoning ingevoerd, die was bedoeld om de leegstand van voormalige bedrijfswoningen bij boerderijen en kwekerijen te beperken. Een recente uitspraak van de Raad van State zorgt echter voor onzekerheid. Nu blijkt dat bij het verlenen van een vergunning voor de plattelandswoning de luchtkwaliteit aan dezelfde regels moet voldoen als voor een burgerwoning. Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft toegezegd dat zij alles in het werk wil stellen om de gevolgen van deze uitspraak waar mogelijk en nodig te repareren, maar tot die tijd zitten de ontwikkelingen op slot.

  Openbreken

  De NVM vindt het wenselijk dat de minister deze situatie ‘openbreekt’. Onlangs heeft zij de Kamer een brief gestuurd met een update van de situatie. Gesteld wordt dat in 100 tot 200 plattelandswoningen problemen kunnen ontstaan als gevolg van de uitspraak. De minister gaat samen met gemeenten en provincies aan de slag en zal de gelegenheid ook gebruiken om te onderzoeken of de wet kan worden verbreed voor andere voormalige bedrijfswoningen.

  Bron: Vakblad voor de Bloemisterij