Najaarsstormen leidden tot lichthinderklachten Agriport A7

De stormen van 28 oktober en 5 december 2013 hebben bij de Noord-Hollandse gemeente Hollands Kroon geleid tot klachten over lichthinder vanuit glastuinbouwgebied Agriport A7. Door kapotte ruiten konden telers hun lichtafschermingsdoeken enkele nachten lang niet sluiten.

De twee najaarsstormen van 2013 veroorzaakten bij een aantal tuinders in Agriport A7 kapotte ruiten. Bij één bedrijf sneuvelden op 5 december vierhonderd ruiten. Om schade aan de lichtafschermingsdoeken te voorkomen, zijn de lichtafschermingsinstallaties plaatselijk opengebleven totdat glaszetters de ruiten hersteld hadden. Een aantal nachten is daardoor, volgens de gemeente, plaatselijk de lichtuitstoot groter geweest dan wettelijk is toegestaan.

De tijdelijk grotere lichtuitstoot heeft, volgens Hollands Kroon, plaatsgevonden met toestemming van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN). De lichtuitstoot is daartoe ook gemeld bij de milieudienst. De gemeente heeft hierover ten tijde van de lichtuitstoot ook de media ingelicht via persberichten.

Wettelijke regels
Op haar website meldt de gemeente wat de wettelijke regels zijn waaraan glastuinders zich moeten houden als ze hun gewassen belichten. Als burgers hier vragen over hebben, kunnen ze bij de gemeente of iemand van Agriport A7 terecht.