Nederland als voorbeeld

Net terug van een bezoek aan Nederland. Samen met een aantal Braziliaanse groothandelaren hebben we de mogelijkheid kunnen benutten om met name een aantal Nederlandse groothandelaren te bezoeken. Nederland dient op veel vlakken als voorbeeld voor de Braziliaanse sierteelt.

Doel van het bezoek aan Nederland was de automatisering en digitalisering van de processen te bekijken en met onze groothandelaren een gezamenlijke visie voor de sierteeltketen in Brazilië te vormen.

De helft van de personen in de groep was nog nooit in Nedeland geweest. Wat hen algemeen aan Nederland opviel waren de kale bomen, het platte landschap, de mooie wegen (zonder tolheffing), hoe schoon alles was en de schoonheid van onze binnensteden (Haarlem, Leiden, Utrecht en Amsterdam). Culinair vielen de kroketten en de verse haring in de smaak.

Bij de bezochte bedrijven werden we uitstekend ontvangen en konden we alle processen bekijken. De stappen in de bedrijfsvoering werden goed uitgelegd en voorgedaan. De graad van automatisering maakte indruk. De procesautomatisering met rolbanden, bindmachines, fotostudio, webshop en de dealingrooms voor inkopers was indrukwekkend. „Wat moet dat in Brazilië allemaal niet kosten om dit zo in te richten”, was een gehoorde opmerking.

„Eer we dit zo hebben ingericht zijn we jaren verder.” Dat is natuurlijk ook waar. Hetgeen door jarenlange ervaring is opgezet kan onmogelijk even gekopieerd worden. Het enorme netwerk van leveranciers, zoals de Nederlandse tuinbouw kent, ontbreekt hiervoor ook. Het zal dan ook nog vele jaren duren voordat we dit niveau ook maar kunnen benaderen.

Het belangrijkste behaalde doel is dat hetgeen nu gezien is gaat leiden tot een gedeelde visie over de te volgen koers in Brazilië. Daar was iedereen het ook over eens: de gerealiseerde procesautomatisering bij de groothandelaren in Nederland is tot op zekere hoogte ook gewenst in Brazilië. De behaalde efficiency en voordelen zijn groot en daarom interessant voor de groothandel hier. Nederland dient op veel vlakken als een voorbeeld. De goede zaken hiervan overnemen zal de sierteelt in Brazilië geleidelijk verder doen professionaliseren.

De kwaliteit van de producten, de strakke sorteringen en de mooie verpakkingen vielen op. De reis was in vele opzichten een openbaring en een belangrijke bron van informatie. Zeker weten dat dit de innovatie zal doen versnellen en dat de resultaten gaan volgen.

André van Kruijssen