’Nederland moet CO2-emissie fors duurder maken’

De prijs die bedrijven betalen voor het uitstoten van CO2 moet fors omhoog. Nederland moet ervoor zorgen dat CO2-emissie fors duurder wordt dan de prijs die bedrijven betalen via het Europese emissiehandelssysteem ETS. Dat betoogt secretaris-generaal Maarten Camps van het ministerie van Economische Zaken in zijn nieuwjaarsartikel in ESB, het vakblad voor economen.

De ETS-prijs lag eind december rond de € 5 per ton CO2. Dat is volgens topambtenaar Camps fors lager dan de prijs die hoort bij een efficiënt verloop van de energietransitie. „Die bedraagt volgens het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving € 60 à € 300 per ton CO2. Dat Nederland in Brussel al pleit voor aanscherping van het ETS is volgens hem niet genoeg omdat niet te verwachten valt dat alle 28 EU­lidstaten op korte termijn zullen instemmen met zo’n aanscherping.

Camps breekt daarom een lans voor de invoering van nationale alternatieve prikkels om bedrijven te stimuleren minder CO2 uit te stoten. „Gedacht kan worden aan de introductie van een CO2-norm of een gedifferentieerde nationale CO2-minimumprijs, gecombineerd met innovatiesteun en compensatie voor sectoren waar de effecten te groot worden geacht vanwege internationale concurrentie”, aldus Camps. Hij verwacht dat zulke maatregelen mogelijk gevolgen kunnen hebben voor de concurrentiepositie en werkgelegenheid van bepaalde sectoren. „Bijsturen zal daarom noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld door de norm, de CO2-prijs of de compensatie aan te passen.”

CO2-sectorsysteem

In de glastuinbouw doen slechts enkele grote groenteteeltbedrijven mee aan het EU-handelssysteem ETS. De rest van de bedrijfstak moet jaarlijks emissieaangifte doen bij de RVO.nl ten behoeve van het CO2-sectorsysteem.