Nefyto: ’Verschillende teelten straks niet meer mogelijk’

„Het is zeker niet uitgesloten dat het effectief middelenpakket zo smal wordt, dat bepaalde teelten straks niet meer mogelijk zijn.” Dat zegt Nefyto-directeur Maritza van Assen in een nieuwsbrief van haar organisatie.

Nefyto luidt de noodklok. Door verschillende ontwikkelingen is het gevaar groot dat het beschikbare middelenpakket nog smaller wordt, laten de fabrikanten weten. Zowel nationaal als Europees beleid spelen hierbij een rol.

Uitsluiten
In Europa wordt gewerkt aan een nieuwe richtlijn, Verordening 1107/2009 genoemd. Daarin komen waarschijnlijk verschillende criteria te staan die middelen met bepaalde kenmerken sowieso uitsluiten, of er nu daadwerkelijk gevaar bestaat bij het gebruik in de praktijk of niet. Het gaat bijvoorbeeld om middelen die in potentie hormoonverstorend kunnen werken. Nefyto verwacht dat hierdoor verschillende werkzame stoffen van de markt zullen verdwijnen.

Bijen beschermen
Daarnaast komt er in Europees verband een zogenaamde bee guidance, gericht op het beschermen van bijen. Ook hiervan verwacht Nefyto dat het middelen kan gaan kosten. Kritiek heeft de organisatie op de risico-aannames waar deze richtlijn op wordt gebaseerd. Die zijn erg ruim, vinden de fabrikanten.

Onvoorspelbaar beleid
Tot slot is er op nationaal vlak sprake van druk op het gebruik van middelen. Politieke besluiten om extra eisen te stellen, maatschappelijke druk en bovenwettelijke eisen in de handelsketen maken het onvoorspelbaar welke middelen nog mogen worden gebruikt.

Voor de industrie wordt het zo steeds moeilijker nieuwe middelen te ontwikkelen die aan alle eisen voldoen, is de conclusie van Nefyto. „De verwachting is dat het effectief middelenpakket zo smal wordt, dat bepaalde teelten zullen verdwijnen”, aldus Van Assen.

bron: de Boomkwekerij