Neonicotinoïden schadelijker dan gedacht

  Er is steeds meer bewijs dat neonicotinoïden schadelijk zijn voor veel meer organismen dan alleen bijen. Ook andere insecten die bijdragen aan bestuiving en biodiversiteit hebben er onder te lijden.

  EASAC, een wetenschappelijk adviesorgaan van de EU, concludeert dit op basis van uitgebreid onderzoek naar de effecten van neonicotinoïden. Door te veel te focussen op de gevolgen voor bijen, zijn de schadelijke gevolgen voor andere insecten zoals motten, vlinder en kevers, onvoldoende belicht. Deze insecten spelen een vitale rol bij bestuiving van planten, plaagbestrijding en dragen bij aan biodiversiteit en bodemgezondheid.

  Neveneffecten

  Volgens het rapport van EASAC is het gebruik van neonicotinoïden bij plaagbestrijding in gewassen vaak contraproductief doordat ook niet-schadelijke insecten worden getroffen.
  In 2013 heeft de EU een tijdelijk verbod op gebruik van bepaalde neonicotinoïden ingesteld. EASAC concludeert in haar rapport dat er nog eens heel kritisch moet worden gekeken naar de ongewenste neveneffecten van neonicotinoïden.

  Bron: Tuin en Landschap