Netwerkbijeenkomst Tuinbouw-Cosmetica

Bio Base Westland organiseert samen met partners een netwerkbijeenkomst ‘plantenstoffen voor cosmetica’. Deze bijeenkomst wordt gehouden in november.

WUR-FBR presenteert tijdens de bijeenkomst de resultaten van de haalbaarheidsstudie ‘business opties in de cosmeticasector voor biobased tuinbouw’. Samen met tuinbouwondernemers, verwerkende bedrijven en cosmeticatoeleveranciers wordt vervolgens de mogelijkheden voor het opzetten van ketenprojecten Tuinbouw-Cosmetica verkend.

Ondernemersplatform Plantenstoffen
Bio Base Westland is eveneens bezig een Ondernemersplatform Plantenstoffen op te richten. Belangstellende tuinbouwondernemers die actief zijn of overwegen actief te worden in de teelt van nieuwe gewassen voor de productie van hoogwaardige plantenstoffen of het benutten van o.a. vezels uit plantaardige reststromen kunnen zich hiervoor opgeven.

Aanmelden voor bijeenkomst en/of ondernemersplatform kan bij biobasewestland@gemeentewestland.nl