‘Nieuw ledenbeleid kost FloraHolland omzet’

Per 1 januari doet FloraHolland voor het nieuwe leden-/niet-ledenbeleid met elf productgroepen ervaring op. „38% van de niet-leden in deze productgroepen heeft zijn relatie met FloraHolland beëindigd. Dit kost de veiling omzet”, zegt Dirk Hogervorst van FloraHolland in FloraHolland Magazine.

Volgens Hogervorst, manager Strategie, Marketing & Business Development, heeft volledige invoering van het nieuwe leden/niet-ledenbeleid consequenties voor de klokomzet en het financiële resultaat van FloraHolland. Dit blijkt uit de eerste resultaten van de productgroepen waarvoor het nieuwe leden-/niet-ledenbeleid van kracht is.

38% zegt relatie op
Uit de resultaten blijkt dat 38% van de kwekers van de pilot-productgroepen die niet-lid waren (dus een vorm van contractzenderschap hadden, red.) hun relatie met veiling heeft opgezegd. 25% koos wel voor het lidmaatschap.

Hogervorst zegt in FloraHolland Magazine dat ze de cijfers heben gedeeld met de Adviesraden. „De reacties hierop zijn verdeeld. Vorig jaar wilde menigeen dit beleid in een keer volledig invoeren. Nu worden er vragen gesteld over wat dit allemaal betekent voor de kracht van de marktplaats en de breedte van het sortiment.”

Evaluatie
Op 19 juni wordt het leden-/niet-ledenbeleid door de Adviesraden geëvalueerd. Ook een mogelijke aanpassing van het tarievenstelsel komt dan aan de orde. Henk van der Sar zit als voorzitter van de FPC Boomkwekerijproducten in een commissie die een voorstel over de tarieven voorbereidt.

De elf pilot-producten waarmee de veiling ervaring op doet voor het nieuwe ledenbeleid zijn: lisianthus, anjer, gypsophila, limonium, paeonia, kalanchoë, calluna, potroos, dracaena, cactus/succulenten en hedera.

Bron: Vakblad De Boomkwekerij