Nieuwe cao Glastuinbouw definitief

De achterbannen van LTO Glaskracht Nederland, Plantum, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen stemmen in met de nieuwe cao voor de glastuinbouw.

De cao geldt voor 50.000 medewerkers met een vast of tijdelijk dienstverband en op onderdelen ook voor de uitzendmedewerkers, die in de sector werkzaam zijn.

Hoofdpunten
De hoofdpunten uit het principeakkoord cao Glastuinbouw zijn:
• looptijd: 1 juli 2014 tot 1 juli 2015;
• loonsverhoging van 1,0% per 1 maart 2015, lonen uit de loonschaal B trede 1, 2 en 3 volgen het wettelijk minimumloon: 0,65% per 1 juli 2014 en een nog nader te bepalen percentage op 1 januari 2015;
• werknemers van 62 jaar en ouder kunnen vanaf 1 juli 2015 één dag (of 20%) minder gaan werken tegen 90% van het loon en met behoud van de pensioenopbouw over dit loon. Werkgevers worden hiervoor financieel gecompenseerd;
• regeling Piekarbeid vervangt per 2015 de regeling Gelegenheidsarbeid. Piekarbeiders blijven daardoor per jaar maximaal acht weken inzetbaar. Zij bouwen geen pensioen op; van hun loon hoeft dus geen pensioenpremie afgedragen te worden;
• het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw continueert zijn activiteiten.