Nieuwe CAO Groothandel bloemen en planten

    Werknemers in de groothandel van bloemen en planten krijgen per 1 maart 2017, per 1 januari 2018 en 1 januari 2019 een salarisstijging van 1,5%. Dit is onderdeel van de nieuwe cao voor de groothandel in bloemen en planten, waarover vakbonden en brancheorganisatie VGB een akkoord hebben bereikt.

    De achterbannen van FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en werkgeversorganisatie VGB (Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten) zijn hiermee akkoord gegaan. De cao heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot 1 juli 2019. Per 1 juli 2017 zullen cao-partijen de cao toepasbaar maken voor werknemers uit de Europese Unie. De cao moet nog algemeen bindend worden verklaard.