Nieuwe ketenorganisatie gaat Bureau Brancheregelingen Sierteelt heten

De nieuwe ketenorganisatie die de sierteelt wil oprichten, gaat Bureau Brancheregelingen Sierteelt (BBS) heten. Dat meldt Gijs Kok, manager Externe Betrekkingen bij FloraHolland in het FloraHolland Magazine.

De bloemenveiling is – samen met LTO Glaskracht Nederland, VGB, Anthos en Plantum – betrokken bij de oprichting van de nieuwe ketenorganisatie. Momenteel wordt binnen de achterban van deze organisaties nog volop overleg gevoerd over de invulling van het werkgebied van BBS.

De adviesraden van FloraHolland hebben positief geadviseerd over een principebesluit van de directie over deelname van de veiling aan BBS. Als ook de andere organisaties positief reageren, kan bij minister Henk Kamp van Economische Zaken (EZ) een erkenningsaanvraag worden ingediend. Gebeurt dat nog deze maand, dan kan BBS volgens het ministerie uiterlijk na de zomer worden opgericht.

Niet-leden
BBS is volgens Kok bedoeld om zaken collectief te kunnen oppakken en bindend te kunnen opleggen aan zowel leden van de onderliggende organisaties als aan niet-leden. Het kan daarbij gaan om bepaalde regelingen of heffingen. Voorbeelden zijn: het Energie Besparingssysteem Glastuinbouw (EBG), de exportstatistieken van de VGB of een Plantgezondheidsfonds. Volgens Kok zal echter vermeden worden dat telers voor handelsactiviteiten moeten betalen of groentetelers voor een regeling die enkel de sierteelt betreft.