Nieuwe meeldauwbestrijder toegelaten in bedekte rozenteelt

Het College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft groene licht gegeven voor de inzet van Fado tegen echte meeldauw in de bedekte teelt van roos, bol- en knolbloemen, vaste planten en bloemenzadenteelt.

Ctgb maakte verder bekend dat Neemazal toegelaten blijft in zowel de bedekte als onbedekte teelten van bloemisterijgewassen en vaste planten. In beide teelten ter bestrijding van wittevlieg, spint, trips, rupsen en diverse luizensoorten (onder meer rozenluis en groene perzikluis).

Allure vloeibaar is ook geherregistreerd. Bollen en knollen voor de broeierij onder glas mogen worden gedompeld met deze fungicide. Het bestrijdt diverse bodemschimmels als fusarium, penicillium en septocylindrium. Voorwaarde is dat vanaf 1 januari 2018, 95% zuivering van afvalwater van bedekte teelten plaats moet vinden zoals vastgelegd in het Hoofdlijnenakkoord.