Nieuwe rijptecodering voor bloeiende planten

De rijptecodering voor bloeiende kamer- en tuinplanten bestaat niet meer uit één, maar uit twee cijfers. Kopers krijgen hierdoor betere informatie over de rijptesortering binnen een partij.

Met een tweecijferige rijptecodering kunnen aanvoerders beter aangeven welke rijptestadia er in de partij voorkomen. Rijpte code 23 betekent bijvoorbeeld dat zowel stadium 2 als stadium 3 in een partij voorkomen. Wanneer een teler rijptecodering 33 invult, betekent dit dat het hier om een uniform, op rijpte gesorteerde partij gaat in stadium 3.