Nieuwkoop zet streep door Nieuw Amstel Oost

De gemeente Nieuwkoop zet een streep door het plan voor de ontwikkeling van het nieuwe glastuinbouwgebied Nieuw Amstel Oost.

Dat blijkt uit het coalitieakkoord ’De kracht van de samenleving’ dat de partijen Samen Beter Nieuwkoop, CDA en D66 onlangs hebben gepresenteerd.

In het akkoord staat: „We hebben nut en noodzaak van het huidige plan Nieuw Amstel Oost 1, 2 en 3 heroverwogen en achten het plan niet meer haalbaar en betaalbaar. Voorfinanciering door de gemeente is niet aan de orde. We laten de mogelijkheid aan lokale ondernemers om binnen de gemeentegrenzen hun bedrijf voort te zetten door, aansluitend op Nieuw Amstel (door middel van een concreet principeverzoek), zich te vestigen op Nieuw Amstel Oost 1. Hierbij beginnen we met 1a (hoek Nieuwveens Jaagpad en Molenkade.”

In de Nieuwkoopse gemeenteraad is altijd veel weerstand geweest tegen de komst van het bruto 210 ha tellende glastuinbouwgebied.