Nife: ’Teken nog geen contract voor restwarmte Westland’

De slag om klanten voor een restwarmtesysteem in het Westland is begonnen. Warmtebedrijf Westland heeft in december telers in het westen van Zuid-Holland een contract aangeboden om zich aan te sluiten bij een toekomstig warmtenetwerk. Adviesbureau Nife raadt telers aan om zich nog niet vast te leggen. Volgens het contract mogen telers dan namelijk niet meer onderhandelen met andere partijen die in de toekomst warmte aanbieden.

„Aanvankelijk waren we enthousiast, maar nu niet meer”, zegt Sjors de Bruijn, adviseur bij Nife. In het gebied waar tuinders werden benaderd is eenderde klant bij Nife. „De tuinders hadden in de gesprekken met Warmtebedrijf Westland de indruk gekregen dat Nife er achter staat. Dat is niet het geval. We staan achter het idee van een warmtenetwerk in het Westland, maar dit belang is te groot om door één private partij te worden getrokken met wellicht een investeerder achter zich die geen banden heeft met de glastuinbouw. Ik zie liever dat partijen hun krachten bundelen, zoals de gemeente Westland, LTO Glaskracht, Westland Infra en de provincie Zuid-Holland doen in Warmte-systeem Westland.” Nife heeft aan zijn klanten het advies gestuurd om het contract niet te tekenen.

Het contract vervalt overigens als Warmtebedrijf Westland niet in staat is om de warmte tegen het overeengekomen bedrag te leveren voor 21 oktober 2021.

Alliander teruggetrokken
Warmtebedrijf Westland heeft in 2017 een intentieverklaring getekend met Alliander DGO om een netwerk voor restwarmte aan te leggen in het gebied. In juni 2018 heeft Alliander DGO, inmiddels omgedoopt tot Firan, echter aan Hofman laten weten af te zien van voortzetting van de samenwerking. „De conclusie was dat voortzetting van de samenwerking zou niet leiden tot een vruchtbare samenwerking”, aldus een woordvoerder van Firan.

’Nu nog niet binden’
„Telers moeten samen gaan kijken wat de beste invulling is voor de warmtevraag in hun gebied”, vindt Jacco Vooijs, voorzitter van LTO Glaskracht Westland. „Dan komt vanzelf de beste oplossing bovendrijven. Hierbij vinden we Warmte-systeem Westland een goed plan dat we graag willen verwezenlijken. Essentie hiervan is ontwikkeling van warmteclusters met geothermie, verbindingen tussen clusters en koppeling met havenwarmte. De eerste stap hiervoor is in veel gevallen het ontwikkelen van een geothermiecluster. Hiervoor zijn al veel collectieve initiatieven in het Westland, onder meer binnen warmtecoöperaties. We vinden het belangrijk dat dit proces in zoveel mogelijk glasgebieden in het Westland gaat opstarten en zoveel mogelijk gezamenlijk vanuit ondernemers plaatsvindt om te komen tot de beste oplossing en met maximaal draagvlak.”

Zijn mening wordt gedeeld door Hans van den Berg, procesmanager Warmte bij Glastuinbouw Nederland (voorheen LTO Glaskracht Nederland). „Er gebeurt zo veel op energiegebied. Misschien komen er binnen een jaar betere opties voorbij. Het lijkt ons niet handig om je nu als individueel bedrijf te binden.”

„We liggen op schema”, laat Gerard Hofman, directeur van Warmtebedrijf Westland, weten. Voor een uitgebreidere reactie had hij vlak voor de kerst geen tijd; die volgt na de jaarwisseling.

Foto: Shutterstock
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties