Nife: vraag naar gas gedaald met 150 miljard kuub

Na berichtgeving dat er vanuit Amerika minder of zelfs geen LNG meer naar Europa werd verzonden, omdat het gas in Amerika zelf beter wordt betaald, werd er gevreesd dat de prijs van daggas flink zou kunnen stijgen, maar dit is slechts ten dele het geval geweest. Reden hiervoor is onder meer dat er vanuit Qatar LNG wordt verzonden naar Europa. De prijs van de daghandel is nog altijd erg laag en voor de lange termijncontracten is de neerwaartse druk ook iets toegenomen waardoor de lichte stijging inmiddels omgezet is in een lichte daling.

Het IEA (Internationaal Energie Agentschap) voorspelt dat het gasverbruik dit jaar wereldwijd 150 miljard kubieke meter lager uit zal vallen en het voorgaande jaar. Europa neemt de grootste daling voor zijn rekening. Uit cijfers is namelijk gebleken dat door onder meer het coronavirus en de milde winter het verbruik met 11% afgenomen is. Dit is ten opzichte van 4% minder afname wereldwijd een significant verschil. Ook heeft het agentschap de verwachting uitgesproken dat de markt komend jaar weer aantrekt. Dit omdat het niet aannemelijk is dat de winters elk jaar zo mild zullen zijn als afgelopen winter en er zal ook meer gas verbruikt gaan worden ter vervanging van de kolenstook in elektracentrales.

Elektraprijs mee in schommelingen CO2-emissierechten
De aandelenbeurzen nemen doorgaans de koers van CO2-emissierechten op sleeptouw. Hierdoor zijn de emissierechten de laatste weken gestegen in plaats gedaald. Een daling zou namelijk logisch zijn omdat er veel minder vraag is naar de emissierechten doordat het aandeel door kolen opgewekte elektra vele malen lager is dan waar de markt aanvankelijk rekening mee had gehouden. Er is naar verluid veel meer opgewekt door gascentrales omdat de prijs van daggas zeer laag is, ook is er veel opgewekt met zonnepanelen en windmolens. De laatste dagen staat er wel wat druk op de koers van de emissierechten doordat de beurzen ook wat neerwaartse druk ondervinden. De emissierechten bepalen voor een groot gedeelte de prijs van elektra. Dit is ook de oorzaak van de licht gedaalde prijzen voor de lange termijncontracten. Wat betreft de daghandel kunnen we concluderen dat deze nog steeds laag is, echter het gemiddelde niveau is licht gestegen. Uiteraard is er af en toe een uitschieter naar boven op een dag dat er geen zon en wind is en vice versa als er veel zon en wind is.

Oliemarkt zoekt nieuwe evenwicht
Zoals het er naar uit ziet is de oliemarkt op zoek naar een nieuw evenwicht tussen vraag en aanbod met het daarbij behorende prijskaartje na de enorme daling van 20 april. Nadat de prijzen van sommige soorten olie voor korte tijd negatief waren is er daarna een zeer sterke stijging van de koers waargenomen met voorlopig een hoogtepunt in de eerste week van juni. De stijging van de koers is te fors geweest en niet gebaseerd op juiste cijfers. Hierdoor is er momenteel een correctie op de koers aan de gang waardoor er inmiddels al weer een daling van circa 15% is ingetreden.

De olievoorraad in Amerika, evenals hoeveelheden van alle hiervan afgeleide producten, bleken afgelopen week te zijn toegenomen. Dit ondanks alle inspanningen en faillissementen van olieproducenten om de voorraad te verkleinen. Ook daalde het aantal olieplatforms in Amerika voor het eerst in meer dan tien jaar onder de 200 stuks. Mede hierdoor is het opmerkelijk dat Saoedi-Arabië onlangs heeft aangekondigd om de productiebeperking na juli af te willen bouwen en zo meer te kunnen produceren.

Deze update is verzorgd door NIFE Energieadvies.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties