Nog geen vonnis handel versus FloraHolland

De rechtbank in Amsterdam heeft nog geen vonnis gewezen in de rechtszaak tussen circa vijftig handelaren en FloraHolland over de nieuwe kloktarieven. De uitspraak is uitgesteld.

De rechters zouden uitspraak doen op woensdag 7 mei, maar dat is uitgesteld tot woensdag 18 juni.

Op 20 maart vond de comparitie plaats. Beide partijen legden in de rechtbank in Amsterdam hun standpunten over de nieuwe kloktarieven, die de veiling sinds 1 januari 2014 hanteert, voor aan drie rechters.

Vaak vindt er na een comparitie nog een zitting plaats, maar de rechters vonden dat ze genoeg informatie hadden om tot een uitspraak te komen. Tegen die uitspraak is hoger beroep mogelijk.

Kort geding
In december vorig jaar was er reeds een kort geding tussen handelaren en veiling over de kloktarieven. De handelaren vroegen – ondersteund door de VGB – de rechter om de invoering van de nieuwe kloktarieven per 1 januari op te schorten tot er een uitspraak zou zijn in de bodemprocedure tussen handel en veiling over de nieuwe tarieven. De handelaren verloren het kort geding en de tarieven zijn per 1 januari ingevoerd.

De bodemprocedure is aangespannen door een vijftigtal handelaren, waaronder veel lijnrijders uit Rijnsburg, die meer gaan betalen aan kloktarieven dan voorheen. Volgens de handelaren zijn de tarieven niet volgens de reglementen van FloraHolland tot stand gekomen en zijn ze niet redelijk en niet billijk. FloraHolland bestrijdt dat.