Noord-Holland: ’Bedrijfsverplaatsing taak van ondernemers’

Voor het verplaatsen van glastuinbouwbedrijven wil Noord-Holland geen vergoeding meer geven binnen de ruimte-voor-ruimteregeling. In plaats daarvan ziet de provincie een taak weggelegd voor ondernemers, LTO Noord en LTO Noord Glaskracht. Dat schrijft het college van GS in een brief aan de Staten.

In februari 2014 besloot Noord-Holland de ruimte-voor-ruimteregeling voort te zetten, maar de mogelijkheid om verplaatsingskosten op te voeren, te stoppen. In december vorig jaar organiseerde de provincie met 35 deskundigen van gemeenten, provincie, rijk, land- en tuinbouw, banken en projectontwikkelaars. Het opnieuw opnemen van een verplaatsingsregeling in de ruimte-voor-ruimteregeling bleek voor veruit de meeste aanwezigen een gepasseerd station.

Afgestemde plannen
De deskundigen zien veel meer in een betere samenwerking tussen glastuinbouw en veehouderij, de sectoren waarin de meeste bedrijfsverplaatsingen aan de orde zijn. Groepen ondernemers zouden zo, met hulp van LTO, tot goed op elkaar afgestemde samenwerkingsplannen moeten komen, in plaats van dat iedere teler een individueel plan indient.

Gedeputeerde Staten (GS) denken dat er vanuit Brussel subsidie mogelijk is. Vanuit zogeheten POP3-gelden zou geïnvesteerd kunnen worden in bedrijfsverplaatsingen. Rond de zomer zou hier duidelijkheid over moeten zijn.