Noord-Holland onderzoekt verplichte glassanering

De verplichting voor solitair gelegen glastuinbouwbedrijven in Noord-Holland om eerst hun verouderde kassen te slopen, voordat vestiging in een concentratiegebied mogelijk is, werkt mogelijk drempelverhogend voor telers. De provincie gaat daarom onderzoeken hoe die drempel omlaag kan.

Dat hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 21 januari aangekondigd. Het college wil verder nog enkele wijzigingen doorvoeren in de Ruimtelijke Verordening die gunstig kunnen uitpakken voor de glastuinbouw. Zo moet de aangepaste verordening het mogelijk maken dat voortaan ook kennisinstituten en warmte-, CO2- en energieleveranciers zich in glastuinbouwconcentratiegebieden kunnen vestigen. Voorwaarde is dat deze bedrijven wel aan de glastuinbouw zijn verbonden en die sector versterken en verduurzamen.

Motivering in plaats van bedrijfsplan
Op basis van de verordening moeten gemeenten de wijziging van een bestemmingsplan voor het uitbreiden van een agrarisch bedrijf voortaan beoordelen aan de hand van een onderbouwde motivering in plaats van aan een bedrijfsplan. De belangrijkste vraag hierbij is of de uitbreiding noodzakelijk is voor het primaire productieproces.

Op 9 februari bespreekt de Commissie Ruimte & Milieu de voorgestelde actualisatie van de Provinciale Ruimtelijke Verordening. Deze zal daarna ter inzage worden gelegd.