OPEC-afspraken drukken stempel op de markt

Na de stilliggende handel rond de kerstdagen is de bij het heropenen van de markt de gasprijs met een sprong omhoog gegaan. Dit sentiment was vooral een reactie op het dalen van de temperaturen en het stijgen van de olieprijs.

De prijsstijging was dan ook alleen een gevolg van deze twee sentimenten, sprake van daadwerkelijke handel lag hier niet aan ten grondslag. De Amerikaanse cijfers betreffende de olievoorraad waren ook niet van invloed op de prijsstijging. De voorraden zijn deze week weer iets toegenomen, al was het iets minder dan voorheen was voorspeld.

Elektriciteit
Rond de kerstdagen waren de ingrediënten aanwezig voor een daling op de spotmarkt, er was veel en ook harde wind in combinatie met hoge temperaturen. Net na de kerst is dit compleet omgedraaid. Het wegvallen van de wind, het dalen van de temperaturen en het opwaartse prijspeil van alle grondstoffen zorgden voor een stijging van de elektriciteitsprijzen op zowel de lange als de korte termijn. De Endex-prijs voor 2017 stond hierdoor even op het hoogste punt van dit jaar, ondanks het feit dat er relatief weinig handel is geweest rond de feestdagen. In tegenstelling tot de rust in de handel had Tennet haar handen de afgelopen periode vol met het afkondigen van marktrestricties en inzetten van noodvermogen. Dit is het gevolg van het feit dat de internationale handel steeds meer gebruik maakt van de ‘intraday markt’, waardoor de netsituatie gedurende de dag kan veranderen, aldus Tennet.

Olie
Evenals vorige week zijn de Amerikaanse olievoorraden de afgelopen week weer licht gestegen. Toch heeft dit geen drukkend effect gehad op de olieprijs. Deze staat op het hoogste niveau sinds achttien maanden. Deze hogere olieprijs heeft tot gevolg dat de Amerikaanse schalie-olieproducenten meer ruimte krijgen om de productie te verhogen. Ook dit heeft geen neerwaarts effect gehad op de olieprijs. Geconcludeerd kan worden dat de olie beperkende afspraken van de OPEC-leden van de afgelopen maand een duidelijk stempel drukken op de huidige stijgende tendens. Marktanalisten verwachten dat deze stijging door zou kunnen zetten omdat de markt “er eigenlijk al vanuit gaat dat de leden van de OPEC met hun productiecijfers zullen rommelen”.

Deze update is verzorgd door NIFE Energieadvies. Meer info vindt u op www.nife.nl