Oliemarkt in de greep van OPEC

Deze week is het prijsniveau licht gestegen onder druk van sentimenten over de weersverwachting. Er was door meteorologen voorspeld dat december wel eens voor veel kou zou kunnen gaan zorgen. Naar wat nu blijkt gaat het niet kouder worden dan een normale decembermaand.

De reactie in Nederland hierop is dat ze zelfs de productie verlaagd hebben. De koers van de spotmarkt kan hierdoor wat grillig worden met uitschieters omhoog en omlaag omdat er op sommige momenten duurder gas uit de opslag geleverd moet worden. Ook is de koers voor de lange termijn altijd gevoelig voor fluctuaties in de koers van de spotmarkt.

Elektriciteit
De voorgaande week zijn de koersen van elektriciteit gedaald als gevolg van een dalende kolenprijs. Deze week zijn de elektriciteitsprijzen voor de lange termijn iets gestegen, deze beweging kon je ook terug zien in het verloop van de kolenprijs. De prijs van kolen is een paar dagen achter elkaar licht gestegen, maar inmiddels is de stijging weer veranderd in een daling.

In Frankrijk is men druk doende om de kerncentrales voor opwekking van elektriciteit weer in werking te krijgen. Uit eerdere berichten bleek dat de crisis omtrent het sluiten van de centrales zeker tot aan de zomer zou gaan duren, dit heeft veel onrust veroorzaakt in de markt. Zoals het er nu naar uitziet lijkt het erop dat de centrales eind januari weer in werking kunnen, dit gegeven brengt veel rust in de markt.

In Duitsland was afgelopen weekend dermate veel stroom opgewekt door windmolens waardoor er in combinatie met weinig vraag, voor korte duur een negatieve koers op de spotmarkt te zien was. Hieruit kunnen we concluderen dat zonne- en windenergie nog niet volmaakt is, het geeft tot op heden louter onrust in de markt.

Olie
Vanaf de verkiezingsoverwinning van Donald Trump is de koers van olie weer tot leven gekomen. Opvallend is dat de OPEC zich stil gehouden heeft in de periode kort voor de verkiezingen. Het effect hiervan was dat de koers van olie aan het zakken was in combinatie met de teruglopende voorraad. Maar vanaf de verkiezingen zijn er ineens weer geluiden over een ophanden zijnde overeenstemming om de productie te gaan beperken.

Deze week heeft dapper Iran ook toegegeven dat ze akkoord gaan met het voorstel van de OPEC, als gevolg hiervan is de koers weer wat gestegen. Saillant detail, uit het voorstel blijkt dat er opgenomen is dat juist Iran niet hoeft te beperken. Het nieuws waardoor de prijs is gestegen, is dus gebaseerd op een land wat niet hoeft mee te doen aan een beperking, maar wel een prijsstijging van hun product in het vooruitzicht heeft.

Deze update is verzorgd door NIFE Energieadvies. Meer info vindt u op www.nife.nl.