Praktisch geen vraag naar gas

De lange termijnprijzen van gas waren ook de afgelopen week weer dalende. De voor het moment van het jaar hoge temperaturen zijn van invloed op deze daling, maar zorgen er tegelijk voor dat er praktisch geen vraag is naar gas. Daarnaast is het nog te vroeg om de reserves aan te vullen.

In Engeland zijn er technische problemen met reserve-opslag Rough, dit zou kunnen leiden tot een verdere daling van de prijzen aangezien dit zou kunnen leiden tot een gasoverschot op de Britse markt.

Toch zou het vullen van de reserves een goede mogelijkheid zijn. Dit aangezien de prijs van daggas verder daalde en bijna door de grens van 15 eurocent per kuub zakt.

Elektriciteit
Als de prijs van aardgas, steenkool en CO² daalt wordt de prijs van elektriciteit ook hierin meegenomen. Dit was zeker het geval de afgelopen week. De prijzen voor de lange termijn zakten redelijk. Daarnaast waren de factoren zon, wind en relatief hoge temperaturen voldoende aanwezig om ook de prijzen op de spotmarkt goed naar beneden te halen.
Afgelopen weekend was het vooral de wind die dit veroorzaakte. Diezelfde wind heeft in het vorige jaar nogal tekort geschoten. Publicatie van de windenergieproductie-cijfers tonen aan dat 2016 het slechtste jaar is sinds de metingen van start zijn gegaan in 2011.

Olie
Langzamerhand begint het erop te lijken dat de afspraken tussen de verschillende olieproducerende landen van september vorig jaar niet het gewenste effect hebben. Afgesproken werd de productie te beperken in de eerste helft van dit jaar om zo het overaanbod terug te dringen en de prijs op te drijven.

Deze week daalde de prijs van een vat olie wederom. Op de oliemarkt is nog steeds sprake van een overaanbod. De laatste weken blijven de voorraden maar stijgen en dan vooral de voorraden van de Amerikanen. De voorraad kwam afgelopen woensdag met een stijging van vijf miljoen vaten op een recordhoogte van 533 miljoen vaten en een alsmaar stijgende productie van de Amerikanen.

Deze update is verzorgd door NIFE Energieadvies.