Onbegrip bij kleine kweker over sancties rond certificering

  Vooral de 263 leden van de Facebookgroep ’Kwekers tegen VERPLICHTE certificering’  hoopten dat de directie van Royal FloraHolland rekening zou houden met de weerstand tegen verplichte milieuregistratie en -certificatie. Maar het besluit dat de veiling op 23 oktober bekend maakte, pakte anders uit. Vooral sanctionering en in het ergste geval uitsluiting van de marktplaats, stuit ‘kleine telers’ tegen de borst.

  Op dit moment hebben circa 1.200 van de 2.000 ’kleine leden’ bij Royal FloraHolland nog geen milieucertificaat. Het is met name die groep die ageert tegen de veilingdirectie over verplichte certificering en de maatregelen die daar bij horen. Half juli 2020 was 44% van de RFH-leden gecertificeerd; zij vertegenwoordigen circa 85% van de omzet.

  De directie volgt het advies van de ledenraad op en voert de handhaving op digitale milieuregistratie en -certificering stapsgewijs in. Verder komt er een stoppersregeling en blijft er aandacht voor het commitment van de handel en het invullen van de randvoorwaarden. Zo worden kwekers die nog niet zijn gestart met registreren en certificeren via een speciaal Supportteam geholpen.

  „Het voelt als een besluit dat al van te voren vaststond. De enkele komma’s en punten die erin zijn aangebracht, brengen daarin geen verandering. Het voelt als een opgelegd dictaat”, uit zomerbloementeler Theo Vlaar. Een gevoel dat verscheidene collega’s met hem delen. Voor hen is het alsof ze van een koude kermis thuiskomen.

  Belangenbehartiging lastig

  Het is wel een goed doel om te streven naar duurzame producten maar of verplichte certificering daar nu veel aan bijdraagt, betwijfelt ook Geert op ’t Hof, snijheester- en zomerbloemenkweker in Nederhemert. Deze mening heeft hij ook geuit als lid van regieteam duurzaamheid van Royal FloraHolland. Hij staat volledig achter het besluitvormingsproces rond verplichte milieuregistratie en -certificatie, maar constateert tegelijkertijd dat: „Mensen met de grootste mond of met de meeste omzet het meeste voor elkaar krijgen. Voor de meeste zomerbloemenkwekers heeft certificeren weinig nut, maar ze worden er nu wel toe gedwongen. Hun klanten vragen daar vaak niet om en als dat wel is, certificeren ze. Nu hebben ze wel de lasten – als geld, tijd en energie – maar niet op korte termijn de lusten.”

  In het Vakblad van deze week diverse reacties van telers op de verplichte certificering. Online is dat artikel te vinden via deze link In dat artikel tevens kort uitleg van de Royal FloraHolland op haar besluit.

  Een uitgebreid interview met CEO Steven van Schilfgaarde over dit onderwerp is te vinden via deze link Van Schilfgaarde benadrukt dat Royal FloraHolland rekening houdt met soms lastige uitdaging waar telers voor staan. „Wij begrijpen de zorgen van onze kwekers. Wij zullen ons daarom maximaal inspannen om ervoor te zorgen dat zowel aan kwekerszijde als aan handelszijde commitment ontstaat voor volledig gecertificeerd duurzame productie en inkoop.”

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties