Onderhandelingen cao Open Teelten verlopen stroef

De tweede ronde van de onderhandelingen over een nieuwe cao Open Teelten is op 28 mei stroef verlopen. FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen zien niets in de voorstellen van LTO Nederland voor onder meer een jaarlijkse loonsverhoging van 0,5%.

Beiden bonden vinden dat LTO met nieuwe voorstellen moet komen. Met de huidige voorstellen van de werkgevers gaat volgens de bonden een grote groep werknemers er 10% in koopkracht op achteruit. LTO wil mensen volgens hen meer uren laten werken voor hetzelfde loon, meer uitzendkrachten volgens het minimumloon betalen en uitzendkrachten meer uren voor hetzelfde geld laten werken. Ook willen werkgevers kunnen afwijken van de Arbeidstijdenwet, iets wat volgens de bonden wettelijk niet is toegestaan.

Flexibele arbeid
LTO Nederland noemt de houding van de bonden „niet constructief’’. Volgens de werkgeversorganisatie hebben tuinbouwbedrijven, met name in de oogstperiode, behoefte aan flexibel inzetbare arbeid, bijvoorbeeld via uitzendbureaus of payroll-organisaties. Dat een bescheiden loonsverhoging wordt voorgesteld, moet bijdragen aan een versterking van de (bedrijfs)economische positie en het concurrentievermogen van bedrijven. Volgens LTO zijn de verschillen in loonkosten met omringende landen nog steeds te fors, waardoor er concurrentienadeel optreedt.

De cao Open Teelten is van toepassing voor de akkerbouw, buitenbloementeelt, bloembollenteelt, boomkwekerij, fruitteelt en vollegrondsgroenteteelt en loopt op 30 juni af. Het volgend cao-overleg is op 17 juni.