Ondernemers en Delfland halen 100% score UO-rapportage

  Hoogheemraadschap Delfland heeft alle verplichte milieurapportages over 2020 binnen. Handhavend optreden was voor het eerst niet nodig. De gegevens van de betreffend bedrijven in haar beheersgebied worden in de landelijke database van de UO (uitvoeringsorganisatie) verzameld,


  Richard Looije, toezichthouder bij Delfland, is in zijn nopjes met het resultaat. Op de website Glastuinbouwwaterproof meldt hij: „Wij hebben op dit moment ongeveer 1.400 actieve glastuinbouwbedrijven in ons gebied. Jaarlijks schrijven we na 1 mei alle bedrijven aan die dan nog niet gerapporteerd hebben. Dat waren er dit jaar ongeveer 150. Het gaat dan om bedrijven die bijvoorbeeld vergeten zijn in te dienen, of een nieuwe eigenaar hebben, of inmiddels gesloopt zijn. In juni en juli zoeken we dit uit en we bezoeken de dan nog openstaande locaties. Als wij opvallende zaken zien, dan voeren we controles uit. De afgelopen jaren bleef er altijd wel iets openstaan, maar dit jaar hadden wij een 100% score zonder handhavend te hoeven optreden”, constateert Richard Looije.

  Inhoudelijke controle
  Nieuw vanaf dit jaar is dat de ondernemers vrijwillig kunnen invullen hoe ze aan de zuiveringsplicht voldoen. Toezichthouders hebben ook de mogelijkheid om dit in de database aan te geven en ze hebben de mogelijkheid om aan te geven of ze dit gecontroleerd hebben. Deze optie is vooral van belang bij bedrijven die nul-lozing rapporteren.
  “Waar de afgelopen jaren de nadruk lag op het verhogen van het percentage ingediende rapportages, ligt de komende jaren de nadruk op de inhoudelijke controle van de rapportage”, verduidelijkt Guus Meis, beleidsspecialist Water & Omgeving bij Glastuinbouw Nederland. “Binnen de UO is afgesproken dat elk bevoegd gezag – gemeente, omgevingsdienst en waterschap – jaarlijks minimaal 8% van de rapportages inhoudelijk controleert. Inhoudelijk correcte rapportages zijn belangrijk om te laten zien wat de milieuprestatie van de sector is, maar ook om te laten zien wat haalbaar is. Wat ‘nagenoeg’ nul-emissie is, moet nog worden bepaald”, zo geeft Guus Meis aan. De UO-registratie is een van de informatiebronnen die daarvoor zal worden gebruikt.

  Controle op bijzonderheden
  Als reactie op het door Guus Meis genoemde percentage geeft Richard Looije aan dat Delfland ruimschoots voldoet aan de gestelde norm. “In 2020 hebben wij 10,4% procent van de rapportages inhoudelijk gecontroleerd middels een bedrijfscontrole. Wij controleren sowieso elk jaar alle rapportages op bijzonderheden. Denk hierbij aan ondernemers die niet voldoen aan de zuiveringsplicht, of aangeven nog op oppervlaktewater te lozen. Naar aanleiding daarvan vinden extra controles plaats.”

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties